Bete på kommunens mark

Nybro kommun har hittills fördelat cirka 16  hektar åkermark som tidigare varit outnyttjad, till djurhållare som hört av sig till kommunen. Detta är större delen av kommunens åkermark som inte sedan tidigare arrenderats av jordbrukare. Intresset har varit stort och de marker som varit tillgängliga för slåtter är nu utdelade till dem som visat intresse.

Marker mer lämpade för bete finns främst i form av äldre betesmarker som inte nyttjats under senare år. Dessa finns mer spridda i kommunen men är generellt inte stängslade. Skulle du vara intresserad av att beta någon mark som ägs av Nybro kommun så hör av dig till oss så försöker vi lösa det. Djurhållarna får dock stå för den stängsling som krävs och även sköta tillsyn och vatten. Ring kommunens växel 0481-450 00 om du är intresserad.

/Olof Persson, Naturvårdshandläggare