Åttatusen arter!

Under vintern får vi som arbetar med naturvård tid att komma ifatt. Ifatt med rapportering av förra årets fynd och tid för bestämning av besvärliga varelser som man sett under året som gått.

Vi vet sedan länge att Nybro kommun är artrikt. Till och med mycket artrikt. Är man intresserad av vad som ses och har setts i kommunen så kan man titta på aktuella observationer i artportalen.se.

I artportalen finns fynd av allt från fåglar och däggdjur till insekter, svampar, växter, mossor, lavar och mycket mer, rapporterade. Man kan även med lite vana plocka ut ganska mycket intressant statistik. En milstolpe nåddes i september i fjol (men vi visste inte om det förrän nu i vinter, då fynden ramlade in). Nybro kommuns 8000:e art rapporterades! Det blev en pulverticka (en vedlevande svamp) som blev funnen i Rismåla den 26:e september. Tickan ser ni på bilden! Det innebär att Nybro för närvarande är Sveriges 14:e artrikaste kommun och den artrikaste kommunen i Småland!

Under 2017 blev 709 nya arter för kommunen inrapporterade. Detta berodde till stor det på Tommy Knutssons ansträngningar i svampskogen. Tommy hade under året uppdrag att inventera mossor, lavar och framför allt svampar i kommunens naturreservat.

Varför är då Nybro så artrikt? Många faktorer spelar in. Vi har ett varierat landskap med många typer av natur som fortfarande är rätt hel och ren. Många arter finns i vårt småskaliga jordbrukslandskap med grusåsar och i våra gamla fina skogar. Vi har också ett bra klimat med varma, torra somrar och inte minst intresserade kommuninvånare som hjälper till att hitta alla varelser!

Olof Persson

Naturvårdshandläggare

Fösta steget mot ny skola!

Den här veckan har det borrat för att undersöka marken inför byggande av ny skola 1-6 i Västeräng. Arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan. Att det finns en aktuell detaljplan som tillåter det man vill bygga/göra är det första steget innan ett nytt projekt kan påbörjas. Läs mer om vilka detaljplaner som är på gång. Förhoppningen är att den nya detaljplanen ska ha vunnit laga kraft innan året är slut.

/ Elin Hausenkamp, Planarkitekt

Avverkning i Hanemåla

Under de kommande veckorna kommer kommunen att avverka skog inom det område i Hanemåla där nya villatomter ska bildas. I samband med detta kommer vi även att gallra inom delar av Svartbäcksmåla naturreservat,  för att minska risken för stormfällda träd.

Under våren kommer kommunen även att inom det här området dra om delar av en av stigarna, samt bygga en informationspunkt för reservatets räkning.

Svartbäcksmåladagen 2018 – Anta utmaningen!

Inför Svartbäcksmåladagen 2018 pågår en tävling på Facebook och Instagram som går ut på att du ska ge dig själv en utmaning som ska pågå fram till Svartbäcksmåladagen, som i år går av stapeln den 8 september.
Utmaningen ska bestå i någon form av aktivitet kopplad till rörelse, hälsa och välbefinnande.
Läs fullständiga tävlingsregler på http://svartbacksmala.se/tavling
#svartbäcksmåladagen2018

Hoppas du antar utmaningen! 

 

Byggnadspriset 2018

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas årligen fastighetsägare eller byggherre som på ett förtjänstfullt sätt förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybros moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk av hög klass.

Priset består av en speciellt framtagen plakett, ett inramat diplom samt en prissumma på 10 000 kronor.

Nu behöver vi din hjälp med att ta fram årets bidrag som skall vara med i tävlingen. Skicka in ditt bidrag till byggnadspriset@nybro.se eller lämna in det på Medborgarkontoret på kommunhuset i Nybro.

Ditt bidrag ska vara oss tillhanda senast den 10 mars 2018!

Byggnadspris-2018-plansch

Drönare över Linnéasjön

Nybro kommun tillsammans med vattenråden för Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån arbetar för närvarande med projektet ”Levande vattendrag” där en utredning av Linnéasjömadens framtida utseende, funktion och skötsel ingår. En anlitad konsult arbetar med en utvecklingsplan för området. För att få mer kött på benen var de under tisdagen på plats och fotograferade maden från ovan med en s.k. drönare. Man får ett helt nytt perspektiv på våtmarken!

Olof Persson
Naturvårdshandläggare

 

Guidning i vinternatur – Örsjö

På lördag den 10 februari anordnar Nybro kommun, genom Flax naturguider, en guidning med tema Vinternatur och Holkbygge.

Guidningen är kostnadsfri och är anpassad så att alla, oavsett ålder eller funktionshinder kan delta. Med på guidningen finns en tolk som tolkar på arabiska.

Välkomna!

Dag: Lördag 10 feb
Tid: kl. 10-12 inkl. fika
Plats: Samling vid skolgården i Örsjö