Slutbesiktning av saneringen i Pukeberg

Igår slutbesiktigades saneringsprojektet i Pukeberg. Tidplanen har hållits, och schaktarbetet är avslutat. Nu återstår bara en del små åtgärder inom området. För kommunens del övergår arbetet nu till att upprätta en slutrapport för projektet, och redovisa denna till Naturvårdsverket under början av nästa år. Vi kommer även att under de kommande åren fortsätta med omgivningskontroll av luft och vatten som en del i projektets uppföljning.

 

Anders och Malin/projektledare