Naturvärdesinventering i Hagnebo

I den fördjupande översiktsplanen (FÖP) för Nybro stad är Hagnebo utpekat som ett område där kommunen anser att inriktningen för framtida utveckling ska vara bostäder. I FÖP:en finns en karta där de tänkta utbyggnadsområdena är markerade. Områdenas gränser är översiktliga och kan därför komma att ändras löpande över tiden när mera fakta samlas in.

För att börja utreda områdets förutsättningar gör Samhällsbyggnad under de kommande veckorna en naturvärdesinventering i området. Inventeringen kommer att göras i hela området som kallas för Hagnebo, och inte bara inom de ytor som är markerade i FÖP:en. Det gör vi för att vi vill ha ett så bra underlag som möjligt. Både för områdets förutsättningar för bebyggelse, men även utifrån andra planeringsfrågor som vi jobbar med, som till exempel biologisk mångfald och friluftsliv.

Naturvärdesinventeringar strävar efter att sammanfatta ett områdes naturvärden och går till på så sätt att området delas in i delområden utifrån naturtyper och deras respektive värde. Natuvärdesinventeringar används flitigt som ett verktyg inom samhällsplanering för att på ett överskådligt sätt visa vilka delar av ett område som är extra värdefulla och för att man skall kunna jämföra områden med varandra.

Malin Ekstedt, exploateringschef, och Olof Persson, naturvårdshandläggare

Undersökningar i kvarteret Tor

Idag gör konsultfirman Tyrens, på uppdrag av Nybro kommun, en geologisk- och markundersökning inom kvarteret Tor. Undersökningen behövs för att vi ska kunna ta fram en ny Detaljplan inom området. Den befintliga detaljplanen tillåter att området kan bebyggas redan nu, men för att få en så bra boendemiljö som möjligt vill kommunen göra om detaljplanen och förbättra förutsättningarna ytterligare.

Häng med på naturspaning utanför knuten

Ta chansen att följa med våra inspirerande guider Johan och Stina (Flax naturguider) och upptäck din vardagspromenad, din väg till jobbet/skolan eller din vanliga joggingrunda med lite nya glasögon.

Upplev och lär dig mer om den fantastiska natur som finns alldeles runt knuten. Naturspaningen avslutas med en enklare lunch som ni tillsammans tillreder ute i det fria.

Guidningen är kostnadsfri och är anpassad så att alla, oavsett ålder eller funktionshinder kan delta. Med på guidningen finns en tolk som tolkar på arabiska.

Dag: söndag 24 sep 2017
Tid: 11:00-13:00 inkl. lunch
Samling vid Västerängsskolan

Naturspaning i Nybro – arabiska
Naturspaning i Nybro

Välkomna!

På uppdrag av Nybro kommun kommer Flax naturguider att genomföra totalt 15 stycken guidningar runt om i kommunen, fem stycken under 2017 och resterande under 2018. Orter som kommer besökas under 2017 är Alsterbro, Kristvallabrunn, Orrefors och Nybro.

Michael – ny simhallschef

 

Hej, jag heter Michael och har den här veckan börjat som ny Simhallschef på Nybro Simhall. Det har varit en intensiv vecka för att lära känna våra andra fantastiska medarbetare och sätta sig in i verksamheten.
Vi har verkligen en väldigt fin simhall med massor av intressanta aktiviteter.
Jag ser fram emot att träffa fler av er som besöker oss, tveka inte att säga hej och kom gärna med synpunkter på vår verksamhet!

På min fritid gillar jag att röra på mig, håller just nu på med min andra ”Svenska Klassiker”, har Lidingöloppet som nästa utmaning i slutet av september. Jag är även fotbollsintresserad och följer framförallt Kalmar FF med stort intresse. Uppskattar även att umgås med min familj och sköta om hus och trädgård samt vårt lilla yrväder till hund.

Välkomna att besöka oss! //Michael Granstedt, Simhallen

 

Ni missar väl inte Svartbäcksmåladagen!

På lördag den 9 sep går Svartbäcksmåladagen av stapeln. En dag med fokus på rörelse, aktivitet och glädje -en familjefest utöver det vanliga!

Det finns ett 20-tal olika prova-på aktiviteter som bl.a. dans, kampsport, tipspromenad och hästskokastning. När ni testat några av aktiviteterna bjuder Nybro kommun på mat, så ni behöver inte tänka på lunch denna dag.

Det finns också olika motionslopp att delta i med fina priser, både för barn och vuxna.

För att läsa mer om dagen och vilka aktiviteter som kommer finnas på plats, gå in på Svartbäcksmålas hemsida. Där finns all info du behöver.

Hoppas vi ses på lördag!

/Frida Johansson, markförvaltare

Vi letar svampar i naturreservaten!

Under hösten så inventerar svampexperten Tommy Knutsson svamp i kommunens naturreservat. Detta görs för att få en bättre överblick på vilka arter som finns, och med grund i det kunna sköta reservaten på ett bättre sätt i framtiden. Många svampar är väldigt kräsna när det gäller växtplatsen och fungerar därför väldigt bra som arter som pekar på särskilt värdefull skog.

Förutom alla vackra ”specialare” hittar Tommy så klart mycket vanliga, och ätliga, svampar i skogarna. Även dessa noterar han och förhoppningsvis kan hans kunskap sedan leda till att fler hittar svampställen i våra skogar!

En vacker, stor fingersvamp. Förmodligen rör det sig om arten druvfingersvamp men den har ännu inte säkert bestämts av Tommy.

Olof Persson/Naturvårdshandläggare