Liljas Arenas tillfälliga förvandling

Att det är full aktivitet i ishallen är inget ovanligt. Men det som pågår därinne just nu hör inte till vanligheten. Hallen genomgår en förvandling från idrottsarena till festlokal med plats för både middagsgäster och dansgolv!
Det är Kährs som i år har 160-årsjubileum och bjuder därför imorgon in sina medarbetare på en storslagen fest!

//Jenni R Jonasson, Sport och fritid

 

Guidad vandring i Gullaskruv 3 sep

Missa inte möjligheten att delta i en kostnadsfri guidning om Gullaskruvs  stensträngar.

Hur har de märkliga stensträngarna bildats? Denna spännande plats leder oss in på såväl geologi som kulturhistoria. Här finns inga upptrampade stigar, så grova skor och stor fikakorg rekommenderas.

När: Söndag den 3 sep kl 10-12
Samling vid stationsparken i Gullaskruv (längs infarten).

Guider: Maria Rudström: 076-014 03 22 och Jan-Åke Karlsson: 070-592 99 11

Välkomna!

Upplev Lokala naturvårdens dag i Klockarängen i Madesjö

Under söndagen den 27 augusti mellan klockan 10 och 14, kommer representanter från Nybro kommun att finnas på plats i Klockarängen i Madesjö för att visa en del av kommunens naturvårdsarbete.

Här kommer vi att se sällsynta och hotade arter knutna till de mycket gamla och vackra ekarna i Klockarängen, och ni kommer även att kunna se och få veta mer om en av de ”faunadepåer” som iordningställts för att gynna ekoxarna i området.

Klockarängen med sina gamla ekar är ett värdefullt område och här finns många sällsynta arter där bl.a. den vackra saffranstickan för närvarande syns på en av ekarna.

Vi kommer att bjuda på enklare fika på plats.

Parkering sker bäst väster om kyrkstallarna invid Hermanstorpsvägen, mitt emot kyrkogården i Madesjö.

För mer information om händelser i länet den 27:e se: http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/djur-och-natur/friluftsliv/lokal-naturvard/Pages/lonadagen.aspx

Välkomna!

Olof Persson
Naturvårdshandläggare, Nybro kommun

Undersökningar i Flerohopp

Under vecka 34 (21-25/8) kommer Statens Geologiska Undersökning (SGU) göra flera geofysiska undersökningar på Flerohopps gamla glasbruksområde.

Syftet är att försöka ta reda på hur väl ett antal olika geofysiska metoder kan fungera i samband med att undersöker förorenade områden.