Stängsling

Eftersom det är torrt i sommar växer gräset långsammare än djuren i Svartbäcksmåla betar. Därför ska de under några veckor få flytta till ett nytt område i Idehult så att gräset får växa till sig i Svartbäcksmåla. Sen får djuren flytta tillbaka dit igen.

// Emma Tillback, Exploateringssamordnare

I väntans tider

Hantverkshuset i Pukeberg är flyttat, jordmassorna där huset tidigare stod är bortgrävda. Här står huset nu och väntar på att få flytta tillbaka. Nya rena jordmassor kommer att ersätta de som grävts bort och huset kommer sedan att ställas tillbaka igen. Flytten av Hantverkshuset är en del i projektet med att sanera området kring Pukebergs Glasbruk.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Nu är bandet klippt!

Den 6 juli klippte Martin Johansson bandet och Linneásjöns nya fiskebrygga för funktionsnedsatta invigdes. Kommunfullmäktiges ordf. Lars-Gunnar Hellström höll ett kort tal och det bjöds på bubbel och tilltugg.

Vi tycker det är extra roligt att just Martin ville komma och inviga bryggan då det är han, tillsammans med sin assistent Hans, som för ca 2,5 år sedan skrev ett medborgarförslag om att de önskade en tillgänglig brygga att fiska från.

Skydda våra sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen i Kalmar har nu gått ut med att vi bör vara rädda om vattnet i våra sjöar och vattendrag och uppmanar alla att sluta använda å- och sjövatten för bevattning. När vattenuttag görs som ytterligare sänker flödet i ett redan lågt vattendrag eller sjö, är det direkt skadligt för djur- och växtlivet och många arter kan lida stor skada. Bli vattensmart uppmanar Länsstyrelsens vattenenheten oss och nedan följer ett utdrag från deras uppmaning.

”Vi behöver hushålla med allt vatten. Det behövs för att djur- och växter ska överleva, men även för att ”tillverka” dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel. Varje år när det är låga flöden i våra vattendrag (och låga nivåer i våra sjöar) går Länsstyrelsen därför ut med en uppmaning om att sluta använda å- och  sjövatten för bevattning eftersom det inte är tillåtet när tillgången på å- och sjövatten är begränsad.”

Länsstyrelsens sida finns mer information kring regler för uttag av vatten för bevattning från sjöar, vattendrag och grundvatten.

/Weronica Klasson, vattenhandläggare