Välkomna på invigning

Nu är vår tillgänglighetsanpassade brygga i Linnéasjön klar. Detta vill vi fira genom att bjuda in till invigning torsdagen den 6 juli kl 17.30. Vi kommer hålla till vid Strandvägens badplats där det kommer bjudas på bubbel, tilltugg och klippas band.

Varmt välkomna!

Alla som kommer till invigningen på cykel får även ett sadelskydd.

Vi dyker vid badplatserna

 

Nu är vi ute och dyker på kommunens alla badplatser. Idag dök vi i Linnéasjön och på tisdag och onsdag fortsätter vi med resterande badplatser.

Vi kollar efter skräp på botten, kontrollerar livräddningsutrustning och synar bryggor och omgivning, så att det är välkomnande.

I år utförs arbetet av Stefan Thorwaldsson och Annie Heinrichs, har du några frågor så går det bra att ringa Stefan på nummer 073-0917272

/
Annie och Stefan
Simhallen

 

Varför ska vi spara vatten?

Bilden visar vattnets kretslopp. Bilden har vi lånat med tillstånd från SGU.  Under den varma perioden på året, då växterna frodas, tar de upp mycket vatten.  En förlängd växtsäsong, på grund av ett varmare klimat, gör därför att den mängd regnvatten som infiltreras och bildar grundvatten minskar Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort fördjupade studier gällande förutsättningarna för vattenförsörjning i ett förändrat klimat för olika delar av Sverige (SGUs rapport 2010:12). För sydöstra Sverige gäller att vattenförsörjningen redan i dag är känslig för extrema vädersituationer och att större nederbördsvariationer är att vänta. Med större nederbördsvariationer menas att det blir längre torrperioder men också fler häftiga skyfall.  Grundvattennivåerna förväntas sjunka i förhållande till nuvarande nivåer, främst under sensommaren. Det är på sensommaren vi redan i dag har problem med vattenförsörjningen i regionen. Därför är det viktigt att vi lär oss hushålla med vattnet!

Nybro energi har spartips för hur du kan spara på ditt vatten.
Det finns även tips för dig med egen brunn.
Här kan du även läsa mer om ytvatten.

/Lotta Andersson, Miljöinspektör

Skogsdag med politikerna

Nybro kommun äger och förvaltar mer än 3000 hektar naturmark, varav den mesta marken är skog. Under torsdagen tillbringade ansvariga politiker och berörda tjänstemän en dag i skogen för att få information om olika sätt att sköta skog och diskutera hur skogarna bäst ska skötas. För en kommun är skogsförvaltning en komplicerad fråga, eftersom markens användning varierar mellan allt från rekreationsområden och husnära skogar till kommande exploateringsmark och produktionsskogar. Vi hann även med ett besök i de skogar i Orrefors som kommunen nu köper av Sveaskog.

/Stefan Björn, Kommunekolog

Tema solen i våra planetringar

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det gyllene är solens färger och symboliserar intellekt, intuition, tro och godhet i den japanska och kinesiska kulturen. Den orange färgen symboliserar kärlek och lycka.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare

Vi borrar brunnar!

I Ljungdahlsparken och Bolanders park borras brunnar i början av sommaren. Anledningen till det är att vi ska kunna använda det vattnet till att bevattna odlingarna i våra parker och krukor istället för att använda vårt renade dricksvatten till det.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare

Nytt sätt att visa lediga tomter!

Från och med idag visar vi all vår mark vi har till försäljning på ett nytt sätt. Villatomter, mark för flerbostadshus och mark för verksamheter (industrimark) visas i en och samma översiktskarta, se länk nedan. Där kan du via knappar högst upp i bilden välja den kategori du är intresserad av och sedan klicka direkt i kartbilden för att få upp information om varje objekt.  Villatomterna visas som ledig, såld eller reserverad. Vi har även några tomter markerade med blått som säljs via Anebyhusgruppen. Vi hoppas att det på detta sättet ska bli lättare att se var i kommunen den tomt du är intresserad av ligger, samt lättare att få information om varje enskilt objekt och lätt kunna se när en tomt är såld eller reserverad. Att en tomt är reserverad betyder inte att man inte kan anmäla intresse för den utan det betyder bara att det är någon annan som redan har gjort det. En tomt är inte såld förrän den är rödmarkerad.

Mark till salu

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare