Trädinventering pågår!

I Nybro kommun finns massor av gamla, vackra och värdefulla träd. Redan 2004 startade arbetet med att inventera och kartlägga de gamla lövträden som oftast står i samhällen och kring byarna. Snart insåg vi att arbetet skulle bli mer omfattande än vad vi kunnat föreställa oss och projektet har fortsatt under lite olika former sedan dess. Under 2017 kommer inventeringen förhoppningsvis kunna avslutas så att vi fortsatt kan värna och vårda våra gamla träd!

En dag som i fredags (24 februari) är inventeringen ingen plåga direkt. Med flera plusgrader och strålande sol kändes det verkligen att våren hade kommit. Under dagen inventerades större delen av norra Alsterbro samhälle där de stora betesmarkerna kring Medelhult tog en stor del av tiden. Här finns en av de största ansamlingarna med hamlade lövträd i hela regionen, se översta bilden,  och de gamla hamlade askarna och lindarna ger området en mycket vacker prägel. Hur gamla träden är är svårt att säga men många av dem var gamla redan på 1940-talet då de flesta andra gamla askar avverkades och kördes till Kalmar eftersom trä var en bristvara under kriget. Men här vägrade bonden avverka träden och idag är vi tacksamma för det beslutet!

De gamla träden är värdefulla både ur kultur- och naturvårdssynpunkt. Hamlade träd utgjorde under mycket lång tid en viktig födoresurs för gårdarnas djur under vinterhalvåret. Genom att hamla träden i betesmarkerna och på ängarna gjorde man även så att mer ljus kunde nå marken och på det sättet gynnades tillväxten av gräs. Idag hamlar vi träd främst som natur- och kulturvård. Hamlade träd är ofta ihåliga och får strukturer som är viktiga för många arter som annars har svårt att klara sig. I håligheterna lever fåglar, fladdermöss och insekter och på den grova barken växer många hotade mossor och lavar.

/Olof Persson, Naturvårdshandläggare

Några sällsynta och hotade arter som är beroende av gamla lövträd. 1. Skalbaggen Svartspetsad rödrock. 2. Gul dropplav. 3. Almlav. 4. Svampen Rutskinn.

Ljusare tillvaro i Rismåla

För att på sikt få en ljusare skog och öka andelen lövskog i Rismåla naturreservat, kommer Nybro kommun de närmaste veckorna att avverka en del tallar och granar i området öster om Rismåla göl. När du vandrar på stigar i detta området, se då till att inte gå för nära maskiner som arbetar.

/Stefan Björn, Kommunekolog

En händelserik vecka!

Sportlovsveckan så här långt har bjudit oss på både sol, regn, vind, plus- och minusgrader och ytterst få snöflingor. Kanske inte riktigt det väderförhållande som de flesta önskar sig under sportlovet.
Men vädret till trots så har det bjudits på en mängd aktiviteter för våra lediga barn och ungdomar. Det har spelats fotboll, pingis, skidåkning – både utför och på längden, kubb- och hästskokastning, sportlovspyssel, fysträning, juniorgympa, bio, lammsafari, korvgrillning, streetdance och musikfest för att nämna några av alla aktiviteter som erbjudits under veckan.

Veckan inleddes på ett fantastiskt roligt sätt då Nybro kommun tilldelades utmärkelsen Årets idrottskommun i Smålandsidrotten 2016.
En utmärkelse som vi är väldigt stolta över och vi vill rikta ett stort TACK till alla er som bidrar med tid och engagemang i era föreningar runt om i vår kommun!

Men än är inte sportlovet slut. Se till att klämma ut det sista av dessa lediga dagar. Än hinns det med ett par till sköna sovmorgnar. Och än finns det många roliga aktiviteter kvar att delta i. Ta en tur till simhallen, bowlinghallen eller varför inte snöra på skridskorna och besöka ishallen och allmänhetens åkning i helgen. Vad du än hittar på – njut och ha roligt!

/Jenni R Jonasson, Sport och fritid

 

Saneringen i Pukeberg har börjat

Nu har grävmaskinerna anlänt till Pukebergs glasbruksområde! Saneringen av de förorenade massorna inom området kommer nu att pågå fram till hösten.  Det kommer att grävas på flera ytor inom området parallellt för att tidplanen ska hållas. Framkomligheten inom området kommer därför att vara begränsad under vissa perioder, men någon av in- och utfarterna ska alltid vara öppna.

Det är tio år sedan Nybro kommun ansökte hos Naturvårdsverket om bidrag för att genomföra de första undersökningarna, så processen har varit lång. Vi ser nu fram mot att avsluta det stora arbetet i Pukeberg i slutet av året, och att fortsätta jobba vidare med andra områden.

Nybro lyfts fram som gott exempel

Vi som jobbar mest med eller är ansvariga för kommunens kartprogram Geosecma befinner oss just nu i Malmö på en konferens kring detta. Under konferensen visar S-Group solutions som vi köper programmet av upp Nybro kommun som ett gott exempel för digitalisering av detaljplaner.

Planenheten i Nybro har jobbat med att digitalisera detaljplaner under flera år för att underlätta arbetet internt samt i förlängningen vara ett verktyg som medborgare och exploatörer kan dra nytta av.

/Sofia Ljungquist, Planarkitekt

Visste du att…..

….”Bygglov” är det tredje mest sökta ordet på Nybros hemsida? Nu är det mycket på gång. Det är stort intresse för våra villatomter och vi har flera intressenter som vill bygga lägenheter på våra centrala tomter! Framtiden ser ljus ut för Nybro!

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare