Området kring Linnéasjön – hur vill DU att det ska se ut?

Ta chansen att vara med och påverka utvecklingen av området runt Linnéasjön!

Området kring Linnéasjön har länge varit ett välbesökt rekreationsområde i Nybro kommun. Nu vill vi utveckla detta populära område till att bli ännu bättre och vi behöver din hjälp! Under perioden 31 januari till 15 mars kan du gå in och svara på en enkät och vara med och påverka hur området kring Linneasjön ska se ut i framtiden.

Svara på enkäten här!

På biblioteket, i simhallen samt på medborgarkontoret i kommunhuset Balder hittar du enkäten i pappersformat.

/Frida Johansson, markförvaltare

 

Parkeringsnorm på remiss

Förslag till Parkeringsnorm och riktlinjer för parkering i Nybro stad är på remiss till och med den 24 februari 2017.

Syftet med Parkeringsnorm och riktlinjer för parkering är att säkerställa att det finns tillräckligt många parkeringsplatser när det byggs nya bostäder eller verksamhetslokaler i Nybro stad. Parkeringsnormen är ett underlag som används i både bygglov och detaljplanering. Parkeringsnormen kan även användas av byggherrar och exploatörer som en riktlinje för att räkna på hur många parkeringsplatser som krävs vid uppförandet av nya bostäder/företag eller ombyggnation av befintliga bostäder/företag.

Läs förslaget till parkeringsnorm och hur du kan lämna dina synpunkter här.
/Anna-Sara Bergkvist, Översiktsplanerare

Mycket att lära i våra parker

För första gången finns det nu informationsskyltar på plats i tre av våra älskade parker och vid den uppskattade maden intill Linnéasjön. En del parker har genomgått namnbyte, andra har tillkommit under senare år och några har fått utmärkelser. Allt detta och mer därtill kan du nu läsa om på de nytillkomna skyltarna. Det kommer också att bli möjligt att med skyltens QR–kod få mer aktuell information och det uppläst på två språk.  Utplacerade skyltar finns hittills i Bolanderspark, Badhusparken, Maden och Ljungdahlsparken. Här går det läsa om bl.a. parkernas innehåll, hedersbetygelser, ekosystemtjänster och upphovet till parkens namn. Fler skyltar till övriga parker och offentliga konstverk är planerade att sättas ut under 2017.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare

 

Mindfulness i Örsjö

Om du inte har provat Örsjö vandringsled så tycker jag att du ska göra det. Här kan du få plats med dina tankar och bara koppla av i naturen. Eller varför inte ta med vännerna på en utflykt med grillning och fika. Sväng in där det står ”Idrottsplats så hittar du. Läs mer på Byalagets hemsida.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

En historisk dag

Idag är en historisk dag för svensk befolkningsstatistik då Sverige idag för första gången beräknas ha en folkmängd som överstiger 10 miljoner folkbokförda personer. Vem den tionde miljonte invånaren i Sverige är vet Statistiska centralbyrån inte, det kan vara ett nyfött barn eller någon som invandrat till Sverige. Modellen som SCB:s befolkningsklocka bygger på har en viss osäkerhet, och myndigheten kommer först i efterhand att mer exakt veta när befolkningen passerade 10 miljoner.

Läs mer om Statistiska centralbyråns  befolkningsklocka och annan spännande statistik på http://www.scb.se/sv_/

/Sofia Ljungquist, statistikansvarig

Ny Detaljplan beställd idag

Idag har Exploatering beställt en ny Detaljplan, eller rättare sagt en ändring av befintlig detaljplan för Kvarteret Tor. Området där detaljplanen ska ändras är grusparkeringen bakom Kristallen. Den är redan idag planlagd för bostäder, men detaljplanen är gammal och behöver uppdateras för att passa in i dagens krav. Planbeställningen är nu överlämnad till kollegorna på Plan som arbetar med att göra nya och ändra befintliga detaljplaner.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare