Området kring Linnéasjön – hur vill DU att det ska se ut?

Ta chansen att vara med och påverka utvecklingen av området runt Linnéasjön!

Området kring Linnéasjön har länge varit ett välbesökt rekreationsområde i Nybro kommun. Nu vill vi utveckla detta populära område till att bli ännu bättre och vi behöver din hjälp! Under perioden 31 januari till 15 mars kan du gå in och svara på en enkät och vara med och påverka hur området kring Linneasjön ska se ut i framtiden.

Svara på enkäten här!

På biblioteket, i simhallen samt på medborgarkontoret i kommunhuset Balder hittar du enkäten i pappersformat.

/Frida Johansson, markförvaltare

 

Mycket att lära i våra parker

För första gången finns det nu informationsskyltar på plats i tre av våra älskade parker och vid den uppskattade maden intill Linnéasjön. En del parker har genomgått namnbyte, andra har tillkommit under senare år och några har fått utmärkelser. Allt detta och mer därtill kan du nu läsa om på de nytillkomna skyltarna. Det kommer också att bli möjligt att med skyltens QR–kod få mer aktuell information och det uppläst på två språk.  Utplacerade skyltar finns hittills i Bolanderspark, Badhusparken, Maden och Ljungdahlsparken. Här går det läsa om bl.a. parkernas innehåll, hedersbetygelser, ekosystemtjänster och upphovet till parkens namn. Fler skyltar till övriga parker och offentliga konstverk är planerade att sättas ut under 2017.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare

 

En historisk dag

Idag är en historisk dag för svensk befolkningsstatistik då Sverige idag för första gången beräknas ha en folkmängd som överstiger 10 miljoner folkbokförda personer. Vem den tionde miljonte invånaren i Sverige är vet Statistiska centralbyrån inte, det kan vara ett nyfött barn eller någon som invandrat till Sverige. Modellen som SCB:s befolkningsklocka bygger på har en viss osäkerhet, och myndigheten kommer först i efterhand att mer exakt veta när befolkningen passerade 10 miljoner.

Läs mer om Statistiska centralbyråns  befolkningsklocka och annan spännande statistik på http://www.scb.se/sv_/

/Sofia Ljungquist, statistikansvarig

Full fart i Svartbäcksmåla

Många tog sig till Svartbäcksmåla i helgen och njöt av det vackra vintervädret. Området bjöd på fina åkmöjligheter både i slalombackar och längdskidspår och för de som var sugna på lite mat/fika så fanns värmestugans servering öppen.

Nu hoppas vi att vädrets makter låter oss ha fler fantastiska vinterdagar i Svartbäcksmåla framöver.

/Frida Johansson, markförvaltare

Byggnadspriset 2017

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas årligen fastighetsägare eller byggherre som på ett förtjänstfullt sätt förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybros moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk av hög klass. Priset består av en speciellt framtagen plakett, ett inramat diplom samt en prissumma.

Nu behöver vi din hjälp med att ta fram årets bidrag som skall vara med i tävlingen.

Skicka in ditt bidrag till byggnadspriset@nybro.se eller lämna in det på Medborgarkontoret på kommunhuset i Nybro.
Ditt bidrag ska vara oss tillhanda senast den 12 mars 2017.

/Sofia Ljungquist, planarkitekt