Fria vandringsvägar för fisk

Nu börjar vi arbetet med att få upp vandrande fisk till Nybro Stad. Teknik och samhällsbyggnadsnämnden godkände förra veckan Handlingsplan för Fri vandringsväg till och genom Nybro stad; Från Skabro till Flyebo. Detta innebär att vi förhoppningsvis kommer att ha fria vandringsvägar för fisk genom Nybro stad om 5-år.

/Weronica Klasson, Vattenhandläggare

Walk-and-talk

Under de senaste veckorna har Planenheten tillsammans med Exploatering, Bygglov och Kultursekreterare genomfört mindre Walk-and-talks i centrala Nybro. Syftet är att samla information och diskutera framtida utveckling inom kommunplaneuppdraget Förtätning Nybro stad där fokus ligger på bostadsbyggnation inom en 500-meterscirkel kring Nybro station.

/ Unni Karlsson och Sofia Ljungquist, planarkitekter

Sund smart stark senior!

Igår träffade vi landstinget och Smålandsidrotten för planering av en hälsosatsning riktad till seniorer som startar i Nybro kommun i februari.

Målet är att stimulera ett hälsosamt åldrande hos individen genom att uppmärksamma goda levnadsvanor och social gemenskap.

Under en 12 veckorsperiod kommer deltagare att både få prova på motionsformer i olika idrottsföreningar och ta del av lärorika föreläsningar.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Jenni på Sport och fritid!

/Jenni R Jonasson, Sport- och fritidskonsulent

Miljö- och geotekniska markundersökningar

Under de kommande veckorna genomför kommunen flertalet miljö- och geotekniska markundersökningar runt om i Nybro stad med syftet att utreda möjligheterna för kommande bebyggelse. Först ut var området söder om Nybro station där provtagning genomfördes under vecka 44. Idag är det dags för undersökning av området kring Jutegården.

Hör gärna av er till kommunens planenhet för mer information om utredningarna.

/ Unni Karlsson, Planarkitekt

Ladda batterierna i Svartbäcksmåla

Nu kan du ladda din elbil i Svartbäcksmåla. Nybro energi och Nybro kommun har satt upp en laddstation för elbilar med 22 kW effekt vilket gör att du kan ladda bilen samtidigt som du laddar dina egna batterier i vårt fina friluftsområde. Laddstationen är gratis att ladda vid och har delfinansierats av det statliga stödet, klimatklivet.”

/Fredrik Härnby, Miljöinspektör