Guidad tur längs Vapenbäcksån och Orranäsasjön, Orrefors

Lördag den 3 september, 10-13, bjuder Nybro kommun och Natur- & Kulturguider i Glasriket in till en guidad vandring längs Orrefors vandringsled. Leden sträcker sig från Orrefors till Pålavik.

Vattnet och skogen är tätt länkade till Orrefors tidigaste historia. Vi följer Vapenbäcksån till Hålldammen där järnbrukets gränsrösen från 1700 fortfarande finns kvar.  Vi vandrar vidare till Orranäsa gärde med dess fantastiska ekar och höga naturvärden.

Samling sker på Tempos parkering i Orrefors. Vi går ca 7 km. Ta med fika och rejäla skor. Guider är Maria Rudström och Annika Gans.

Guidningen sker i samarbete med Nybro kommun vilket gör
den gratis för dig som deltagare. Välkommen!

Vi blir fler!

Antalet påträffade arter i Nybro kommun stiger och vi har nu passerat 7 000 arter! Siffrorna kommer från Artportalen och visar på en ökning med 136 arter mellan den 1 januari – 30 juni 2016. Vi är såklart mycket positiva till ökningen!

Att vi ökar i antal beror dels på att fler naturintresserade besöker vår kommun och rapporterar det man hittar, men även på en faktiskt ökning på grund av ett varmare klimat. Av de inflyttade finns de flesta redan tidigare i södra Sverige medan ett mindre antal kommer från ett annat land. Vi välkomnar alla som väljer att bosätta sig i vår kommun.

Ökningen gör Nybro till en ännu attraktivare kommun för naturintresserade att bo, leva och verka i.

På Artportalens hemsida hittar du en aktuell lista över påträffade arter i kommunen http://www.artportalen.se/List/Top/Species/Alla/Total/Kommun/Nybro/AnySite/OrderByDate/Des

/ Exploateringsexchefen och kommunekologen

Guidning längs naturstigen i Svartbäcksmåla

Ta chansen att vandra längs naturstigen i Svartbäcksmåla med kunniga guider. Vandring på rullstensåsen genom doftande skogar, över rinnande vatten, i en spännande och omväxlande natur. Här finns gott om insekter och fåglar, och även en artrik flora. Vi tar god tid på oss, för att dofta, smaka, lyssna och njuta av vandringen.

I morgon lördag (20 aug) kl 13-15 bär det av, samling vid orienteringsklubbens stuga. Ta med fikakorgen!

 

 

Asfaltering av vägar i kommunen under vecka 33

Måndagen den 15 augusti kommer det att vara begränsad framkomlighet på Svartbäcksmålavägen, på grund av beläggningsarbeten.

Tisdag och onsdag, den  16-17 augusti,  asfalteras  Överstatorp-Bosgård-Grindemåla, och  på onsdagen även Brändebo. Även på dessa vägar kommer det då att vara begränsad framkomlighet

Tidplanen kan komma att förändras om vädret inte är med oss!

/Jerry Lindahl, gatuingenjör