På spaning efter nya betesmarker

Under gårdagen inventerade vi delar av kommunens mark i Flygsfors, för att se om vi kan skapa mera betesmark i området.

Visste du att delar av området i och kring Flygsfors är ett riksintresse för naturvård? Området beskrivs som ett representativt, välbevarat och mångformigt odlingslandskap med vidsträckta naturbetesmarker i form av ekhagar, öppna hagmarker och björkhagar med art– och individrika växtsamhällen. Väldigt vackert!

Stefan Björn och Malin Ekstedt

Nybro kommuns första hundrastgård är invigd

Under lördagsförmiddagen invigdes den nya hundrastgården i Joelskogen. Solen strålade och det var välbesökt med hundar i alla olika storlekar som umgicks i den nya rastgården. Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Gunnar Hellström höll ett kort invigningstal och besökte sedan själv rastgården med sin hund.

IMG_2555
Lars-Gunnar Hellström med hund besökte rastgården efter invigningstalet.

IMG_2547

IMG_2545

IMG_2562

IMG_2558

/Frida Johansson, markförvaltare

 

Ovanlig fågel i Svartbäcksmåla!

I vissa delar av Svartbäcksmåla är målet att återskapa ”urskogsliknande” miljöer, där arter med mycket speciella krav kan leva. En av dessa speciella arter, den sällsynta mindre flugsnapparen, sitter nu till vår glädje och sjunger i den vilda strandskogen väster om Skabro damm.

Mindre flugsnapparen, som påminner om en rödhake, förekommer nästan bara i ogallrad, minst 50-årig skog. Sådana skogar finns främst i blöt eller fuktig terräng, t.ex. nära stränder, kärr eller bäckar. Den här fågeln är därför väldigt ovanlig här i kommunen och har endast setts ett fåtal gånger de senaste åren.

Nu kan du njuta av att höra den sjunga på den här lilla filmsnutten:

/Stefan Björn, kommunekolog.

Familjedag i Orrefors

Under söndagseftermiddagen gick Familjedagen av stapeln vid dammen i Orrefors. Arrangemanget var välbesökt, vädret strålande och stämningen på topp!Man kunde bland annat prova på att fiska regnbågsforell i dammen, ta en roddtur, provsmaka Syrisk mat med mera.

Familjedag Orrefors 3

På plats fanns bland andra Per Ahlgren och Morgan Olsson från Samhällsbyggnad, som pratade om natur och trafik.

Familjedag Orrefors 2

Även friluftsfrämjandet, Nybro scoutkår, Nybro-Emmaboda fågelklubb, Café för alla och Orrefors samhällsförening var på plats.

Familjedag Orrefors 4

/Morgan Olsson

Blommor och bin!

För att hjälpa de vilda bina och humlorna att överleva och bli fler, kommer kommunen att förbättra möjligheter för dem att bygga sig en bostad. Bin och humlor betyder mycket både för oss människor och många funktioner i ekosystemen. De hjälper växter med pollinering och ger oss bär och frukt, både i skog och trädgårdar.

På Krokåkern i Svartbäcksmåla (längs S:t Sigfridsvägen) gör ett första test att skapa solbelyst öppen sand där de kan gräva sina bon. Fungerar det bra kan det bli ytterligare åtgärder på andra sandiga platser. Åtgärderna finansieras via statliga bidrag för lokala naturvårdsprojekt (LONA).

/Naturenheten

Välbesökt naturvårdskonferens

Den nationella naturvårdsdagen (LONA-dagen) i Nybro den 17 maj blev mycket välbesökt. Temat för dagen var hur man kan bedriva en god naturvård i och omkring tätorter. Naturvårdsverket och länsstyrelsen informerade om vilka möjligheter det finns att söka pengar för åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden och/eller friluftslivet.

Kommunen informerade på plats ute i naturen om torrmarkernas naturvärden och hur man med relativt enkla åtgärder kan gynna bl a olika arter av bin. Bina har stor betydelse för pollinering av växter. Efter en vandring genom Svartbäcksmåla naturreservat fick deltagarna prova ost från Rössbo Övra Gårdsmejeri. De synbarligen nöjda mötesdeltagarna avslutade dagen vid den nya parken vid Nybro station.

Lona Svartbäckmåla

/Naturenheten

LONA-konferensen har startat

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars-Gunnar Hellström hälsar deltagare från hela landet välkomna till dagens konferens.

Konferensen ger aktuell information om vad som händer inom den tätortsnära naturen i Nybro. Den tätortsnära naturen har stor betydelse för den biologiska mångfalden, det vardagliga friluftslivet och har också en stor betydelse för folkhälsan, utbildning och regional utveckling.

Syftet med dagarna är att stärka och vidareutveckla det lokala och regionala samarbetet för en hållbar markanvändning i tätortsnära natur samt visa upp goda LONA-exempel från vår kommun!

 

/Naturenheten

Glasrondellen, Dackerondellen och Juterondellen

Nu har tre av våra rondeller här i Nybro fått namn och dessa blev Glasrondellen, Dackerondellen samt Juterondellen och vilken som är vilken ser du på bilden ovan. Namnsättningen har kommit till bland annat för att göra det lättare för gemene man att kunna tala om var t ex en olycka inträffat och på så sätt kan räddningstjänsten lättare och effektivare göra sitt jobb! Inom några månader kommer det även att sättas upp namnskyltar vid varje rondell.

/ Helen Thörnvall, mätningsingenjör

 

Byggnadspriset 2016

Nu är nomineringen för årets Byggnadspris öppen, vem tycker du har förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybro kommuns moderna kulturarv?

Vi behöver din nominering senast den 18 juli.

Mer information om Byggnadspriset hittar du på kommunens hemsida.

/ Unni Karlsson, planarkitekt