Hållbarhetsstrategen har ordet

I tisdags var jag i Linköping och hade avslutningsmöte med Energimyndighetens program Uthållig kommun. Vi har varit ett antal kommuner som jobbat fram olika metoder för energieffektvisering inom näringslivet. Det är jättekul att se vårt arbete avspeglas i energimyndighetens nya satsning. Ännu roligare att få följa företagen på deras väg mot mindre klimatpåverkan och effektivare arbete!

Skickar med en bild på den goda tårtan vi firade avslutningsmötet med.

/Emma, hållbarhetsstrateg

 

Brandskyddsutbildning

Just nu genomgår hela Samhällsbyggnads organisation en teoretisk och praktisk utbildning inom brandskydd. Vi lär oss bland annat att släcka bränder med brandsläckare och brandfilt, vi pratar om vikten av att ha brandvarnare på plats där vi vistas ofta och vi lär oss hur bränder sprider sig och hur vi bör agerar om en brand uppstår.

Det är våra duktiga brandmän på Räddningstjänsten som lär upp oss och de skickar med oss något som alla ska tänka på: ha fungerande brandvarnare hemma, det är din viktigaste livförsäkring!

/Marie, samhällsbyggnadschef

Ridvägar i Rismåla

Vi fick en e-post med ett stort tack från Nybro ridklubb med elever, föräldrar och hästar  för de nya ridlederna runt ridskolan. Man berättade att föräldrarna nu har möjlighet gå med sina barn ut på ridturer istället för att stå på stallbacken och vänta. Hästarna verkar också glada över omväxlingen i de nya stråken. Ett stort plus är att också hundägare använder lederna och alla; hästar, hundar och människor, samsas finfint tillsammans!

Det gjorde oss riktigt stolta och glada att det insatser vi gjort för ridskolan och de boende i området uppskattas så mycket. Det hade heller inte blivit verklighet utan engagemanget från Nybro ridklubb.

/Stefan, kommunekolog

Avverkning i Svartbäcksmåla

Nu håller vi på att avverka barrskog i delar av Svartbäcksmåla naturreservat. Vi vill ta fram lövskog och framförallt ädellövskog, och på så sätt återskapa känslan av det gamla odlingslandskapet. På platsen låg tidigare en gård och ytorna var då helt öppna. Vi friställer även stora ekar för att de ska fortsätta må bra.

/Frida Johansson, reservatsansvarig