Fösta steget mot ny skola!

Den här veckan har det borrat för att undersöka marken inför byggande av ny skola 1-6 i Västeräng. Arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan. Att det finns en aktuell detaljplan som tillåter det man vill bygga/göra är det första steget innan ett nytt projekt kan påbörjas. Läs mer om vilka detaljplaner som är på gång. Förhoppningen är att den nya detaljplanen ska ha vunnit laga kraft innan året är slut.

/ Elin Hausenkamp, Planarkitekt

Avverkning i Hanemåla

Under de kommande veckorna kommer kommunen att avverka skog inom det område i Hanemåla där nya villatomter ska bildas. I samband med detta kommer vi även att gallra inom delar av Svartbäcksmåla naturreservat,  för att minska risken för stormfällda träd.

Under våren kommer kommunen även att inom det här området dra om delar av en av stigarna, samt bygga en informationspunkt för reservatets räkning.

Svartbäcksmåladagen 2018 – Anta utmaningen!

Inför Svartbäcksmåladagen 2018 pågår en tävling på Facebook och Instagram som går ut på att du ska ge dig själv en utmaning som ska pågå fram till Svartbäcksmåladagen, som i år går av stapeln den 8 september.
Utmaningen ska bestå i någon form av aktivitet kopplad till rörelse, hälsa och välbefinnande.
Läs fullständiga tävlingsregler på http://svartbacksmala.se/tavling
#svartbäcksmåladagen2018

Hoppas du antar utmaningen! 

 

Byggnadspriset 2018

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas årligen fastighetsägare eller byggherre som på ett förtjänstfullt sätt förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybros moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk av hög klass.

Priset består av en speciellt framtagen plakett, ett inramat diplom samt en prissumma på 10 000 kronor.

Nu behöver vi din hjälp med att ta fram årets bidrag som skall vara med i tävlingen. Skicka in ditt bidrag till byggnadspriset@nybro.se eller lämna in det på Medborgarkontoret på kommunhuset i Nybro.

Ditt bidrag ska vara oss tillhanda senast den 10 mars 2018!

Byggnadspris-2018-plansch

Drönare över Linnéasjön

Nybro kommun tillsammans med vattenråden för Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån arbetar för närvarande med projektet ”Levande vattendrag” där en utredning av Linnéasjömadens framtida utseende, funktion och skötsel ingår. En anlitad konsult arbetar med en utvecklingsplan för området. För att få mer kött på benen var de under tisdagen på plats och fotograferade maden från ovan med en s.k. drönare. Man får ett helt nytt perspektiv på våtmarken!

Olof Persson
Naturvårdshandläggare

 

Guidning i vinternatur – Örsjö

På lördag den 10 februari anordnar Nybro kommun, genom Flax naturguider, en guidning med tema Vinternatur och Holkbygge.

Guidningen är kostnadsfri och är anpassad så att alla, oavsett ålder eller funktionshinder kan delta. Med på guidningen finns en tolk som tolkar på arabiska.

Välkomna!

Dag: Lördag 10 feb
Tid: kl. 10-12 inkl. fika
Plats: Samling vid skolgården i Örsjö

 

Rivning pågår!

Just nu arbetar personal på Mark och Service med att riva några byggnader på Stallvägen. Byggnaderna köptes in från ett dödsbo 2016 eftersom de delvis ligger på mark som är detaljplanelagd som Allmän platsmark.

/Åke Abelsson, Arbetsledare Mark och Service.

Det byggs nytt i Nybro!

Det är inte bara nya villor som byggs runt om i Nybro. även byggnationen av lägenheter har tagit fart. Förutom flera ombyggnader av befintliga hus så byggs nu nya lägenheter i kvarteret Korgmakaren vid Bangatan, i kvarteret Almen vid Norra Esplanaden och i kvarteret Björnen vid Göljemålagatan.  Fler projekt är på gång och det ser ljust ut på bostadsfronten i Nybro framöver!

NBAB bygger nya lägenheter i kvarteret Korgmakaren.
Byggnads AB OG Ohlsson bygger nya lägenheter i kvarteret Almen.
Fastighets AB Guldsmeden 5 bygger lägenheter i kvarteret Björnen.

 

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Fåtal lediga tomter kvar

Det finns endast ett fåtal villatomter kvar till försäljning fördelade på områdena Rismåla och Östra Hanemåla, Kvarteret Flundran.
Projektering pågår för att ta fram nya tomter i Östra Hanemåla intill Svartbäcksmåla aktivitetsområde. Dessutom pågår arbete med att ta fram två nya detaljplaner för villatomter. Det ena nya planområdet är längs Resebovägen i Rismåla där det kommer att bli större tomter av lantlig karaktär. Det andra är i Paradiset, i kvarteret Gasellen, där Transtorpsskolan tidigare låg. Där blir det ett mindre antal nya villatomter.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare