Upplev Lokala naturvårdens dag i Klockarängen i Madesjö

Under söndagen den 27 augusti kommer representanter från Nybro kommun att finnas på plats i Klockarängen i Madesjö för att visa en del av kommunens naturvårdsarbete.

Här kommer vi att se sällsynta och hotade arter knutna till de mycket gamla och vackra ekarna i Klockarängen, och ni kommer även att kunna se och få veta mer om en av de ”faunadepåer” som iordningställts för att gynna ekoxarna i området.

Klockarängen med sina gamla ekar är ett värdefullt område och här finns många sällsynta arter där bl.a. den vackra saffranstickan för närvarande syns på en av ekarna.

Vi kommer att bjuda på enklare fika på plats.

Parkering sker bäst väster om kyrkstallarna invid Hermanstorpsvägen, mitt emot kyrkogården i Madesjö.

För mer information om händelser i länet den 27:e se: http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/djur-och-natur/friluftsliv/lokal-naturvard/Pages/lonadagen.aspx

Välkomna!

Olof Persson
Naturvårdshandläggare, Nybro kommun

Undersökningar i Flerohopp

Under vecka 34 (21-25/8) kommer Statens Geologiska Undersökning (SGU) göra flera geofysiska undersökningar på Flerohopps gamla glasbruksområde.

Syftet är att försöka ta reda på hur väl ett antal olika geofysiska metoder kan fungera i samband med att undersöker förorenade områden.

Stängsling

Eftersom det är torrt i sommar växer gräset långsammare än djuren i Svartbäcksmåla betar. Därför ska de under några veckor få flytta till ett nytt område i Idehult så att gräset får växa till sig i Svartbäcksmåla. Sen får djuren flytta tillbaka dit igen.

// Emma Tillback, Exploateringssamordnare

I väntans tider

Hantverkshuset i Pukeberg är flyttat, jordmassorna där huset tidigare stod är bortgrävda. Här står huset nu och väntar på att få flytta tillbaka. Nya rena jordmassor kommer att ersätta de som grävts bort och huset kommer sedan att ställas tillbaka igen. Flytten av Hantverkshuset är en del i projektet med att sanera området kring Pukebergs Glasbruk.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Drickapaus

Våra flitiga medarbetare i Svartbäcksmåla har blivit serverade en svalkande kvällsdryck efter dagens arbete med att hålla markerna öppna.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Nu är bandet klippt!

Den 6 juli klippte Martin Johansson bandet och Linneásjöns nya fiskebrygga för funktionsnedsatta invigdes. Kommunfullmäktiges ordf. Lars-Gunnar Hellström höll ett kort tal och det bjöds på bubbel och tilltugg.

Vi tycker det är extra roligt att just Martin ville komma och inviga bryggan då det är han, tillsammans med sin assistent Hans, som för ca 2,5 år sedan skrev ett medborgarförslag om att de önskade en tillgänglig brygga att fiska från.