Naturvårdsåtgärder i Svartbäcksmåla

För att samordna med andra skogsbruksåtgärder runt Nybro stad kommer Nybro kommun passa på att även genomföra gallringar i Svartbäcksmåla naturreservat. Ungskogar kommer att gallras för att friställa gamla tallar och  öppna upp för uppväxande lövträd, främst lönn och ek. I en gammal grustäkt tas ungskog bort dels för att gynna de bin som behöver solbelyst sandmark, dels förbereda för den kommande badsjön. Åtgärderna sker främst i området mellan OK-stugan och Grönmovallen.

/Stefan Björn, kommunekolog

Tummen upp för Nybroborna!

Idag hade vi möte med Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI.

Invånare i Nybro kommun kan klappa sig på axeln och känna sig stolta över att vi 2016 låg över rikssnittet i mängd insamlade förpackningar i vikt per invånare. Bra jobbat!

Kämpa på under 2017 så att kommunen får ännu bättre siffror inför nästa års uppföljning.
/Sofia Ljungquist, planarkitekt och statistikansvarig och Emma Adrian, hållbarhetsstrateg.