Nu blir det fint längs stigarna i Joelskogen

Arbetet med röjning i Joelskogen återstartar nu efter sommaruppehållet.Tanken med röjningarna är att skapa ökad trygghet och öppenhet längs alla vägar och stigar, samtidigt som naturvärdena och skogskänslan ska bevaras så mycket som möjligt. Röjningarna sker därför främst längs befintliga stigar, men hasselbuskar och en del småträd sparas. Vissa ytor lämnas i stort sett orörda för att gynna fågellivet, medan andra ytor öppnas för att solälskande arter ska gynnas. Några barrträd tas ner för att gynna ädellövträd.

/Stefan Björn, kommunekolog

Nu fixar vi parkeringen i Svartbäcksmåla

Eftersom det är mycket bilar i Svartbäcksmåla, särskilt under skidsäsongen eller vid andra evenemang kommer det nu att bli mer ordnat hur man ska parkera. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart 15 oktober. Vi hoppas att ni har överseende med att det kan vara lite stökigt vid parkeringen medan arbetet pågår. När allt är klart kommer det även att finnas ny belysning och platser för husbilar.

/Frida Johansson, Markförvaltare

Kultur-fritidsnytt

Idag har vi sänt ut årets andra och sista Kultur-fritidsnytt till alla föreningar i Nybro kommuns föreningsregister.

I detta nummer går att läsa om bland annat öppet hus i Victoriahallen den 17 september med invigning av den nya Vippen på våning 3.
Vill du också läsa Kultur-fritidsnytt gå in på vår hemsida nybro.se/uppleva-gora/kultur-och-fritidsnytt/

/ Jenni R Jonasson, Sport- och fritidskonsulent

Underbar föreläsning med många skratt!

Tisdagen 6 september arrangerades en föreläsning för föreningar i Nybro kommun.

Jim Thuresson har en otrolig energi och kunskap om barn- och ungdomsledarskap, och med sin 25-åriga erfarenhet som förbundskapten i basketboll, vill Jim införa humant ledarskap.

Jim fick publiken att le, skratta och ibland skruva på sig lite igenkännande.

/Liselott Lindkvist Sport- och fritid

 

Projekt ”Från Usch till resurs”

Äntligen har den nya ugnen installerats på Glasforskningsinstitutet där forskning pågår för att rena glasskärv från tungmetaller.

Den nya ugnen skalar upp smältvolymerna för smältprovning med ca 25 ggr. I den mindre ugnen har man redan lyckats rena helkristall med 30 % blyinnehåll till glas med en blyhalt < 0,1 %. Nu skalas alltså försöken upp.

Från Usch till resurs visning

Förutom Glasforskningsinstitutet ingår också Målerås glasbruk och Nybro kommun som deltagare i projektet.

/Anders Davidsson, Myndighetschef

 

Guidad tur längs Vapenbäcksån och Orranäsasjön, Orrefors

Lördag den 3 september, 10-13, bjuder Nybro kommun och Natur- & Kulturguider i Glasriket in till en guidad vandring längs Orrefors vandringsled. Leden sträcker sig från Orrefors till Pålavik.

Vattnet och skogen är tätt länkade till Orrefors tidigaste historia. Vi följer Vapenbäcksån till Hålldammen där järnbrukets gränsrösen från 1700 fortfarande finns kvar.  Vi vandrar vidare till Orranäsa gärde med dess fantastiska ekar och höga naturvärden.

Samling sker på Tempos parkering i Orrefors. Vi går ca 7 km. Ta med fika och rejäla skor. Guider är Maria Rudström och Annika Gans.

Guidningen sker i samarbete med Nybro kommun vilket gör
den gratis för dig som deltagare. Välkommen!

Vi blir fler!

Antalet påträffade arter i Nybro kommun stiger och vi har nu passerat 7 000 arter! Siffrorna kommer från Artportalen och visar på en ökning med 136 arter mellan den 1 januari – 30 juni 2016. Vi är såklart mycket positiva till ökningen!

Att vi ökar i antal beror dels på att fler naturintresserade besöker vår kommun och rapporterar det man hittar, men även på en faktiskt ökning på grund av ett varmare klimat. Av de inflyttade finns de flesta redan tidigare i södra Sverige medan ett mindre antal kommer från ett annat land. Vi välkomnar alla som väljer att bosätta sig i vår kommun.

Ökningen gör Nybro till en ännu attraktivare kommun för naturintresserade att bo, leva och verka i.

På Artportalens hemsida hittar du en aktuell lista över påträffade arter i kommunen http://www.artportalen.se/List/Top/Species/Alla/Total/Kommun/Nybro/AnySite/OrderByDate/Des

/ Exploateringsexchefen och kommunekologen